Rozpis závodu

Rozpis

POSLEDNÍ KUFR 2016

Rozpis

7. závodu Hanáckého žebříčku - podzim a veřejného závodu v orientačním

běhu jednotlivců

Závod HSH rankingu s koeficientem 1,00

Pořádající orgán: ČSOS - Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.

Pořádající subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc.

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.

Datum: sobota 5. listopadu 2016.

Centrum závodu: Fotbalové hřiště Velký Týnec,GPS: 49.5462775N, 17.3356331E

Prezence: 9.00 - 10.15 v centru závodu.

Start: Intervalový start

00 = 11:00

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C,

DH10N - smajlíci J (bez doprovodu), T - tréninková trať (4-6km)

P - trať pro příchozí, HDR - smajlíci J (děti s doprovodem).

Vklady: HDR, P 50,- Kč / zvýšené 50,- Kč

DH10C, DH10N, DH12C, DH14C 50,- Kč / zvýšené 80,- Kč

ostatní kategorie 80,- Kč / zvýšené 120,- Kč

půjčovné čipu 10,- Kč

Forma úhrady: Vklady se platí v hotovosti při prezentaci nebo na účet č. 2100924349/2010,variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Přihlášky: Do neděle 30. 10. 2016 do 24.00 hod. přes přihláškový systém ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně přes E-mail: david.smekal@upol.cz (přihláška je platná po obdržení reply). Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností pořadatele, s výjimkou P a HDR.

Mapa: Chlum, mapoval Martin Poklop, stav 10/2016, měřítko 1:15 000 - H21C, H21D, D21C, 1:10 000 - ostatní kategorie, E=5m, formát A4, mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.

Popisy: Piktogramy budou k dispozici v centru.

Systém ražení: Elektronické, SportIdent.

Terén: "Netypický" hanácký les, porostově velmi pestrý s hustou sítí cest, místy s drobnými terénními tvary, 230-344 m. n. m.

Parkování: V obci v blízkosti centra, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku.

Vzdálenosti: Centrum-start: do 1800 m.

Centrum-cíl: do 1600 m (na start se jde přes cíl - možnost odložení věcí).

Občerstvení: Po doběhu v cíli iontový nápoj, čaj. V centru závodu restaurace s klasickým sortimentem. Dále bufet s všelijakými dobrůtkami domácí výroby.

WC, mytí: Centrum závodu.

Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou cenu. Dále bude provedeno vyhlášení celkových výsledků Hanáckého Superžebříčku jednotlivců za rok 2016 a Mistrovství Hanácké oblasti družstev žáků za rok 2016.

Informace: David Smékal, tel. 721 315 369, email: david.smekal@upol.cz

Stránka závodu: https://www.posledni-kufr-ho.webnode.cz/

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu na rok 2016 a souvisejících prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti v orientačním běhu pro rok 2016.

Protesty: Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 poštou na adresu: SOB Olomouc, Partyzánská 22, Olomouc, 779 00.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu majitelů lesa, zejména Metropolitní kapituly u sv. Václava a díky spolupráci a podpoře obce Velký Týnec a města Olomouc.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu - David Smékal

Hlavní rozhodčí - Robert Binar (R3)

Stavitel tratí - Eva Horčičková (R3).

Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve "společenském" oděvu (masce) - letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepších 7 masek!!

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 15. 9. 2016.

David Smékal                                                   Robert Binar

ředitel závodu                                                  hlavní rozhodčí