Předchozí a současná mapa prostoru

Rozhovor s mapařem

Martin "Víčko" Poklop

Čím tě nově mapovaný prostor zaujal?

Zaujal mě svou průběžností. V lese se kromě jehličnatého lesa nachází také krásné listnaté pasáže bez podrostu. Díky tomu se na Chlumu netěží zdaleka tolik jako v okolních lesích. Závodníci jistě ocení, že tu roste méně ostružin, než je v hanáckých lesích zvykem. Věřím, že proběhnutí na Chlumu se bude líbit.

Jak se závodní prostor liší o klasického "hanáckého" prostoru?

Kromě zmíněných porostových odlišností najdeme na Chlumu také minimálně jednu technickou pasáž. Nedaleko vrcholu se nachází orientačně zajímavá oblast plná prohlubní, kupek a jiných vrstevnicových tvarů.

Kolik ti zmapování prostoru zabralo času? Bude ještě potřeba zmapovaný prostor před závodem zrevidovat (kácení, nové paseky-oplocenky)?

V době konání rozhovoru ještě chybí zmapovat podstatná část závodního prostoru, proto si dovolím odhad. Celkový čas práce by se měl pohybovat někde mezi 160 až 200 hodinami. Vzhledem k tomu, že mapování začalo už na podzim loňského roku, se dá lehká revize těsně před konáním závodu očekávat.

Na co si závodníci budou muset dát největší pozor?

Rozhodně na Chlum! Svahy tohoto 344 metrů vysokého kopec viditelného z širokého okolí jistě prověří fyzickou připravenost všech závodníků.